BAŞKAN KİMYECİ, KUTLU DOĞUM HAFTASI MÜNASEBETİYLE TAKVA ÖMER CAMİ'NDE VATANDAŞLARA İKRAMDA BULUNDU